fbpx

Privacy policy

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO

 1. Administrator Pana/i danych osobowych
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pana/i dane
  osobowe, jest Avalon Development S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasowej 12/1 (dalej „Avalon
  Development S.A.” lub „Spółka”) właściciel Term Krakowskich FORUM przy ul. M. Konopnickiej 28
  w Krakowie (dalej zwane TK FORUM).
 2. Dane kontaktowe do Administratora Pana/i danych osobowych
  Avalon Development S.A.
  ul. Krasowa 12/1
  30-376 Kraków
  Adres e-mail: marketing@avalon-krakow.pl
  Nr telefonu: 600 352 703
  Strona internetowa: www.avalon-krakow.pl
  Właściciel
  Termy Krakowskie FORUM
  ul. M. Konopnickiej 28
  30-302 Kraków
  Adres e-mail: termykrakowskie@gmail.com
  Nr telefonu: 538 295 500
  Strona internetowa: www.termykrakowskie.pl
 3. Sposób pozyskania Pana/i danych kontaktowych
  Otrzymaliśmy je od Pana/i podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, podczas osobistego
  spotkania w obiekcie TK FORUM, przez przesłaną wiadomość przez formularz kontaktowy na stronie
  internetowej www.termykrakowskie.pl lub w trakcie zakupu biletu na imprezy saunowe TK FORUM i
  TK Dekerta 24 drogą elektroniczną.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych przez Spółkę
  Przetwarzamy Pana/i dane osobowe bazując na udzielonej przez Pana/ią zgodzie do:
  • umożliwienia kontaktu w calach informacyjnych dotyczących oferty Term Krakowskich, którą
  to Pan/i wykazał/a zainteresowanie oraz odpowiedzi na zadane pytania,
  • realizacji zawartych z Panem/ią umów, w tym finalizacji sprzedaży biletów na imprezy
  saunowe, karnety, vouchery oraz zaproszenia,
  • obsługi reklamacji skierowanej do TK FORUM, telefonicznie, mailowo lub podczas kontaktu
  osobistego, gdy Pan/i złożył/a taką reklamację,
  • obsługa zgłoszeń skierowanych do TK FORUM np. poprzez formularz kontaktowy na stronie
  internetowej lub mailowo.
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
  (wykazania spełnienia przez Spółkę i TK FORUM obowiązków wynikających z przepisów
  prawa),
  Dodatkowo, przepisy wymagają od Spółki przetwarzania Pana/i danych dla celów podatkowych
  i rachunkowych.
  Jeśli wyrażą Pan/i zgodę, Spółka przetwarzać będzie Pana/i dane osobowe podczas działań
  marketingowych mających na celu przedstawienie oferty Term Krakowskich. Dotyczących imprez
  saunowych, promocji, bonów rabatowych itp.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/i wycofać w dowolnym momencie poprzez
  kontakt mailowy. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie przez Pana/ią
  wycofana.
 5. Wymagane dane osobowe i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Wymagamy podania przez Pana/ią następujących danych osobowych do celów informacyjnych, jak
  również, aby móc zawrzeć i sfinalizować umowę w tym sprzedaż biletów drogą elektroniczną:
  • imię, nazwisko, email i numer telefonu.
  Niepodanie powyższych danych osobowych, może skutkować utrudnionym kontaktem z Panem/ią,
  a co za tym idzie brakiem możliwości przesłania materiałów informacyjnych, biletów lub
  przystąpienia do podpisania umowy.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/i podania danych niezbędnych np.
  ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pana/i szczegółowych
  danych osobowych jest dobrowolne.
  Podstawą prawną do przetwarzania Pana/i danych osobowych jest udzielona przez Pana/ią zgoda.
 6. Uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/i praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pana/i danych, ograniczenia ich
  przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych.
  Z tych uprawnień może Pan/i skorzystać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pana/i, że dane są nieprawidłowe
  lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/i dane nie będą już niezbędne do celów,
  dla których zostały przez Spółkę zebrane; cofnie Pan/i zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi
  Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych; Pana/i dane osobowe będą
  przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w momencie, gdy Pan/i
  zauważy, że Pana/i dane są nieprawidłowe – może Pan/i żądać ograniczenia przetwarzania
  Pana/i danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
 7. Sytuacje, w których może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
  Pan/i ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/i znalazł/a,
  • Pana/i dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  Przypominamy, że z prawa sprzeciwu może Pan/i skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 8. Pana/i dane osobowe mogą podlegać profilowaniu
 9. Udostępnianie Pana/i danych osobowych
  Pana/i dane osobowe nie są udostępniane zewnętrznie, oznacza to, że Spółka korzysta z nich tylko do
  własnych celów (finansowych, marketingowych, statystycznych). Przepisy wymagają od Spółki
  przetwarzania Pana/i danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 10. Okres przetwarzania danych osobowych
  Pana/i dane osobowe są w bazie Spółki przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
  podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
  Przechowujemy Pana/i dane osobowe dla celów marketingowych, a po ustaniu celu ich
  przetwarzania np. informacji o promocjach czy umowy w tym sprzedaży biletów lub na Pana/i
  żądanie, są one usuwane lub archiwizowane.
  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
  osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do
  zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
  prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 11. Prawo dostępu do Pana/i danych osobowych
  Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
  prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego.
 13. Wniesienie skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku działania wbrew regulacji RODO, Pan/i ma prawo wnieść skargę w związku
  z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/i danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

en_GBEN
Scroll to Top